Reversed Billing

Night traffic

 

 

 

 

 

 

 

 

Met reversed billing zijn de goedgekeurde uren en het bijbehorende factureringsproces digitaal aan elkaar gekoppeld. Wij ontvangen van de opdrachtgever goedgekeurde uren en verwerken dit in onze administratieve systemen. Doordat wij in het bezit zijn van de goedgekeurde uren genereren wij automatisch een digitale reversed billing factuur. Hierdoor hoeft u geen aparte factuur meer te versturen.

Om dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het van groot belang dat de gewerkte uren op tijd in het urensysteem van de opdrachtgever geregistreerd staan en zijn goedgekeurd. Door deze manier van werken kunnen er geen verschillen ontstaan met betrekking tot de uren die geregistreerd en goedgekeurd zijn (een foutieve factuur is hierdoor uitgesloten). Op de factuur staat alle relevante informatie en de betreffende betaaldatum. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en wanneer de betaling wordt verricht.

Harvey Nash zorgt er tevens voor dat de factuur altijd voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan een digitale factuur. De factuur wordt digitaal aan u toegezonden zodat u deze voor uw eigen administratie kunt gebruiken.

Veelgestelde vragen

Waarom reversed billing?
Met reversed billing is het factureringsproces efficiënter ingericht. Zo zijn er minder administratieve handelingen die verricht dienen te worden, hierdoor wordt de kans op fouten nihil. Harvey Nash zorgt voor de factuur zodat u deze meteen kunt verwerken in uw eigen administratie, met de wetenschap dat alles bij ons is vastgelegd en in behandeling is om voor een juiste betaling te zorgen.

Is reversed billing toegestaan door de belastingdienst?
Ja, zeker. Harvey Nash heeft dit getoetst bij haar accountant PWC. Een belangrijke voorwaarde is dat de factuur dient te voldoen aan alle verplichte wettelijke eisen. De facturen van Harvey Nash zijn daarom altijd afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en voldoen aan de gestelde eisen. Zo staat er op de factuur van Harvey Nash altijd een factuurnummer vermeld en worden er gegevens vermeld zoals datum, adres en B.T.W.-nummer.

Hoe stem ik de nummerreeks, die uitgegeven is door Harvey Nash, af op mijn eigen nummerreeks?
De nummerreeks die is uitgegeven door Harvey Nash voor uw facturen, kunt u opnemen in uw eigen boekhouding. Het is door de Belastingdienst toegestaan een of meerdere opeenvolgende factuurnummerreeksen te hanteren binnen één administratie.

Kan ik mijn eigen facturen blijven maken omdat die eenvoudiger in mijn eigen boekhoudsysteem in te voeren is?
Ja, dat kan zeker. Uiteraard kunt u zelf een factuur maken voor in uw eigen boekhoudsysteem die aansluit bij de reversed billing factuur die u heeft ontvangen van Harvey Nash. Deze factuur dient voor wat betreft het aantal uren, het tarief, de omzet en de omzetbelasting wel volledig overeen te komen met die van Harvey Nash. Deze factuur dient niet verstuurd te worden aan Harvey Nash. Harvey Nash hanteert bij de uitbetaling van de factuur haar eigen nummer. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van de betaling en de administratieve verwerking de gegevens controleert.

Wat als er uren en of onkosten ontbreken op de factuur van Harvey Nash?
De factuur is gebaseerd op de goedgekeurde uren en/of onkosten in het systeem van de opdrachtgever. Uren die te laat ingevoerd/goedgekeurd zijn, worden vermeld op de volgende factuur. Mocht dit niet de oorzaak zijn, neemt u dan contact op met de financiële administratie van Harvey Nash via telefoonnummer 0346-581070.

Wat als ik onjuistheden constateer op de factuur van Harvey Nash?
Het reversed billing proces is zo ingeregeld dat een foutieve factuur voorkomen wordt. Mocht u desondanks toch onjuistheden constateren, neem dan direct contact op met de financiële administratie van Harvey Nash via telefoonnummer 0346-581070.

Klik hieronder op een onderwerp om voor meer informatie over: