Het reguliere facturatieproces

compass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan welke eisen dient mijn factuur te voldoen?
Op alle facturen die u aan Harvey Nash B.V. stuurt, dient  u de onderstaande, door de wet bepaalde basisgegevens duidelijk te vermelden:

 • Een opeenvolgend nummer.
 • De datum van uitreiking van de factuur.
 • De datum waarop de dienst is verricht.
 • Naam en adres van de ondernemer en indien van toepassing, de naam van de medewerker die de dienst verricht.
 • Uw B.T.W.-identificatienummer.
 • Nummer Kamer van Koophandel.
 • Naam en adres van de afnemer aan wie de dienst wordt verleend.
 • Een duidelijke omschrijving van de verleende dienst.
 • De hoeveelheid (of omvang) en aard van de verleende dienst.
 • Het tarief en eventuele kortingen die nog niet in het tarief zijn begrepen.
 • Het BTW-bedrag uitgedrukt in euro’s.
 • Uw BIC/IBAN (bankrekeningnummer).
 • Indien van toepassing, het nummer van de G-rekening.

Waar moet ik verder rekening mee houden bij het opmaken/versturen van de factuur?
Om ervoor te zorgen dat uw factuur snel verwerkt en betaald wordt, ontvangen wij graag de factuur en de tijdlijst via e-mail in één .pdf-bestand. Tevens verzoeken wij u vriendelijk de volgende punten te hanteren:

 • Graag verzoeken wij u een e-mail te versturen vanaf een persoonlijk e-mailadres bijvoorbeeld achternaam@bedrijfsnaam.nl. I.v.m. ontvangstbevestigingen ontvangen wij liever geen mail van bijvoorbeeld info@bedrijfsnaam.nl.
 • De onkosten ontvangen wij graag op een aparte factuur. De reden hiervoor is dat wanneer de onkosten niet akkoord zijn, wij in ieder geval de uren kunnen betalen en vice versa).
 • Wij verzoeken u vriendelijk één factuur per persoon per periode te versturen.

Dien ik urenstaten mee te sturen?
Facturen dienen altijd gebaseerd te worden op goedgekeurde uren. Hoe deze uren aangeleverd dienen te worden verschilt per klant, dit staat in de factuurrichtlijnen vermeld. Deze informatie ontvangt u voorafgaand aan de opdracht per e-mail van Harvey Nash.

Dit zijn de mogelijkheden:

 • Niets meesturen: Harvey Nash haalt zelf de urenstaten uit het systeem van de opdrachtgever.
 • Digitale registratie meesturen: Een print screen van de goedgekeurde uren.
 • Hardcopy: De opdrachtgever werkt met het handmatig tekenen van tijdlijsten. Indien er een hardcopy gestuurd wordt, dient deze in ieder geval voorzien te worden van: naam medewerker, periode gewerkte uren, naam klant, naam manager, handtekening manager, datum van goedkeuren en een handtekening van de medewerker.

Kan ik factureren als mijn contract nog niet definitief is?
Wanneer Harvey Nash een betaling ontvangt van de opdrachtgever en de door u geparafeerde en getekende (deel)overeenkomst(en) nog niet heeft ontvangen, stagneert de betaling aan u. Wanneer Harvey Nash deze geparafeerde en getekende (deel)overeenkomst(en) heeft ontvangen, wordt uw factuur uiterlijk 30 dagen na ontvangst betaald.

Waar stuur ik mijn factuur naar toe?
Waar u uw factuur naartoe dient te versturen is klantafhankelijk, dit staat in de factuurrichtlijnen vermeld. Deze informatie ontvangt u voorafgaand aan de opdracht per e-mail van Harvey Nash. Onze voorkeur gaat uit naar een digitale factuur.

Wat gebeurt er met een foutieve factuur?
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van Harvey Nash met een toelichting/opmerking over hetgeen er fout is. Daarnaast proberen wij er, samen met u, altijd voor te zorgen dat dit geen consequenties heeft voor de betalingstermijn van uw factuur.

Klik hieronder op een onderwerp om voor meer informatie over: